Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16381
Title: Етапи проектування та впровадження управлінської звітності на підприємстві
Other Titles: Stages of design and implementation management reporting at the enterprise
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: облік
управлінська звітність
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Видавництво ПП Вишемирський В. С.
Citation: Матюха М. М. Етапи проектування та впровадження управлінської звітності на підприємстві / М. М. Матюха // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : збірник тез доповідей учасників IX Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Херсон, 17-18 листопада 2020 року. – Херсон : Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2020. – С. 236-238.
Abstract: Висвітлено питання впровадження управлінської звітності із застосуванням інформаційних технологій при цьому слід розуміти, що для кожного підприємства повинен розроблятися індивідуальний проект, який враховує специфіку діяльності та унікальність конкретного підприємства. Весь процес впровадження (вдосконалення) системи управлінської звітності необхідно проводити поетапно, з оцінкою ефективності кожної стадії і ретельним плануванням наступної, оскільки витрати на вдосконалення інформаційної системи управління повинні привести до безперечного і відчутного ефекту для підприємства. Впровадження системи управлінської звітності в практику підприємств повинно передбачати поетапне здійснення основних заходів, яке передбачає розділення на стадії.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16381
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матюха_репозитарій.pdf530,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.