Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/173
Title: Пріоритетні напрями підвищення ефективності механізму управління інтелектуальним капіталом
Other Titles: Приоритетные направления повышения эффективности механизма управления интеллектуальным капиталом
Priority directions of efficiency improvement of intellectual capital management
Authors: Жарінова, А. Г.
Keywords: ефективність
механізм управління
інтелектуальний капітал
эффективность
механизм управления
интеллектуальный капитал
efficiency
management mechanism
intellectual capital
Issue Date: 2015
Citation: Жарінова, А. Г. Пріоритетні напрями підвищення ефективності механізму управління інтелектуальним капіталом / А. Г. Жарінова // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 9-14.
Abstract: Визначено напрями удосконалення управління інтелектуальним капіталом для формування суспільства знань. В процесі дослідження застосовано загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання: порівняння, аналогія, історичний метод, аналіз, синтез. У статті визначені й охарактеризовані напрями підвищення ефективності механізму управління інтелектуальним капіталом. Вдосконалено механізм управління інтелектуальним капіталом на загальнодержавному рівні. Здійснене прогнозування результатів реалізації окреслених заходів з оптимізації управління нематеріальними ресурсами на процес формування суспільства знань.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/173
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P009-014.pdf247.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.