Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17343
Title: Комерціалізація інновацій на промисловому ринку: стратегічні аспекти
Other Titles: Коммерциализация инноваций на промышленном рынке: стратегические аспекты
Commercialization of innovations in the industrial market: strategic aspects
Authors: Біловодська, О. А.
Keywords: комерціалізація інновацій
промисловий ринок
стратегія
технологія
патент
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Citation: Біловодська О. А. Комерціалізація інновацій на промисловому ринку: стратегічні аспекти / О. А. Біловодська // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 18 лютого 2021 року. – Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2021. – С. 32-34.
Abstract: Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується постійними змінами умов зовнішнього середовища, що спричинені завершенням п’ятого і початком шостого технологічних укладів, а також четвертою промисловою революцією, що стрімко набирає силу. Ці зміни спричиняють не тільки моральне старіння техніки і технологій, методів управління, а й ініціюють радикальні трансформації традиційних галузей і ринків. В цих умовах науковцями і фахівцями-практиками ведеться активний пошук стратегій виживання і розвитку окремих підприємств та установ, галузей і національних економік у цілому. Тому дослідження стратегічних альтернатив у процесі комерціалізації є дуже важливим, зокрема, в процесі перетворення результатів інтелектуальної діяльності в продукт. Дослідження доводить, що обґрунтоване застосування стратегічних альтернатив комерціалізації інновацій залежно від методів дозволяє сформувати, посилити і реалізувати конкурентні переваги підприємств та установ, закласти підвалини їх стійкого інноваційного зростання.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17343
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf_Lutsk_18.02.21_Bilovodska.pdf521,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.