Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17429
Title: Інформатизація закладів вищої освіти як відповідь на виклики сучасного суспільства
Other Titles: Informatization of higher education institutions as an answer to the challenges of modern society
Authors: Бабина, Т. Г.
Бабіна, Наталія Олександрівна
Keywords: інформаційне суспільство
інформатизація
вища освіта
заклад вищої освіти
віртуалізація освіти
інформаційно-комунікаційні технології
information-oriented society
information system development
higher education
higher education institution
virtualization of education
information and communication technologies
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бабіна Н. О. Інформатизація закладів вищої освіти як відповідь на виклики сучасного суспільства / Н. О. Бабіна ; наук. кер. Т. Г. Бабина // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 43-47.
Abstract: У статті з’ясовано сутність та особливості віртуалізації вищої освіти в контексті становлення інформаційного суспільства. Досліджено вплив інформаційно-комунікаційних технологій на якість підготовки фахівців. Показано, що віртуальна реальність призводить до суттєвої трансформації навчального процесу; вдосконалення існуючих і виникненню нових організаційних форм, видів і методів навчання; змінює взаємодію здобувачів вищої освіти з викладачами, іншими студентами та освітнім простором в цілому.
The essence and peculiarities of higher education virtualization in the context of development of information-oriented society are clarified in the article. The influence of information and communication technologies on the quality of training is investigated. It is shown that virtual reality causes a significant transformation of the educational process; improvement of existing and emergence of new organizational forms, types and methods of teaching; it changes the interaction of higher education students with instructors, other students and the educational environment in general.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17429
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P043-047.pdf610,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.