Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17947
Title: Вплив кінематографа 1930-х років на розвиток модних образів початку ХХ та ХХІ століть
Other Titles: The influence of cinematography of the 1930s on the development of fashion images of the early XX and XXI centuries
Authors: Чупріна, Наталія
Герман, Тетяна
Долідзе, Ніно
Погосян, Діана
Keywords: дизайн костюма
модні тенденції
проєктні рішення
образно-стилістичні риси
кінодіва
колекція одягу
fashion design
fashion trends
design solutions
figurative and stylistic features
film actress
clothing collection
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Вплив кінематографа 1930-х років на розвиток модних образів початку ХХ та ХХІ століть / Н. Чупріна, Т. Герман, Н. Долідзе, Д. Погосян // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. – В 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 193-196.
Abstract: Проаналізовано основні тенденції розвитку жіночої моди 1930-х років. Визначено образно-стилістичні риси, що формували проєктний образ цього періоду. Охарактеризовано критерії впливу кінематографа на формування модних тенденцій та проєктних рішень в дизайні жіночого костюма. Виявлено основні соціо-культурні передумови посилення такого взаємовпливу. Сформульовано засоби відображення образно-стилістичних особливостей моди 1930-х років у розробці колекції сучасного модного одягу.
The main trends in the development of women's fashion in the 1930s are analyzed. The figurative and stylistic features that formed the project image of this period are determined. The criteria of the influence of cinema on the formation of fashion trends and solutions in the design of women's costume are described. The main socio-cultural preconditions for strengthening such interaction are revealed. The means of reflecting the figurative and stylistic features of 1930s fashion in the development of a collection of modern fashion clothing are formulated.
DOI: 10.30857/17947
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17947
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2021_V1_P193-196.pdf595,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.