Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18127
Title: Екологічні та візуальні переваги безпілотників у створенні світлової вистави
Other Titles: Ecological and visual advantages of drones in the creation of a light show
Authors: Овчарек, Володимир
Слітюк, О. О.
Яворський, Олександр
Нощенко, Назар
Keywords: світлові шоу
безпілотники
інновації
візуалізація
екологія
програмне забезпечення
світловий дизайн
light show
drones
innovation
visualization
ecology
software
lighting design
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Екологічні та візуальні переваги безпілотників у створенні світлової вистави / В. Овчарек, О. О. Слітюк, О. Яворський, Н. Нощенко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. – В 2-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 143-146.
Abstract: Надано результати дослідження екологічної переваги безпілотних світлових шоу над піротехнічними виробами. Метою стало визначення негативного впливу піротехнічних виробів на навколишнє середовище та надання безпечної альтернативи у вигляді безпілотників. На основі аналізу охарактеризовано технологію та послідовність створення світлової вистави безпілотників, встановлення та координації дронів, їхнього управління, правила та безпека їхнього застосування та перспективи для розвитку. Визначені основні умови, які впливають на відтворення успішної світлової вистави.
The paper presents the research of ecological advantages of drone light shows over pyrotechnic products. The goal was to determine the negative impact of pyrotechnics on the environment and provide a safe alternative in the form of drones. Based on the analysis, the paper describes the technology and the sequence of creating a light show of drones, installation and coordination of drones, their management, rules and safety of their use and prospects for development. Identified the main conditions necessary for a successful light show performance.
DOI: 10.30857/18127
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18127
Appears in Collections:Кафедра мультимедійного дизайну (МД)
Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2021_V2_P143-146.pdf594,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.