Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18143
Title: Особливості дизайну інте’рєрів інклюзивних закладів дошкільної освіти
Other Titles: Features of design of inclusive preschool education institutions
Authors: Абизов, Вадим
Баланенко, Марина
Keywords: дизайн
інклюзивний простір
предметно-просторове середовище
діти з особливими потребами
design
inclusive space
subject-spatial environment
children with special needs
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Абизов В. Особливості дизайну інте’рєрів інклюзивних закладів дошкільної освіти / В. Абизов, М. Баланенко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. – В 2-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 190-193.
Abstract: Метою дослідження є визначення особливостей формування предметно-просторового середовища для дітей з обмеженими можливостями. На основі аналізу літературних і нормативних джерел інформації щодо даної тематики виявлено сучасні проблеми організації та вирішення дизайну інтер’єрів дитячих садків та проаналізовано засади функціонального зонування інклюзивного простору дошкільних закладів. Виявлено особливості та аспекти художньо-образних та колористичних рішень організації сучасного інклюзивного простору для дітей з особливими потребами, а також доцільність використання в ньому спеціального обладнання та його розташування в просторі дошкільних закладів.
The purpose of the study is to determine the features of the formation of subject-spatial environment for children with disabilities. Based on the analysis of literary and normative sources of information on this topic, modern problems of organization and solution of interior design of kindergartens are identified and the principles of functional zoning of inclusive space of preschool institutions are analyzed. Peculiarities and aspects of artistic and color solutions of the organization of modern inclusive space for children with special needs, as well as the expediency of using special equipment and its location in the space of preschool institutions are revealed.
DOI: 10.30857/18143
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18143
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2021_V2_P190-193.pdf706,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.