Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18154
Title: Геоінформаційні технології – ефективний засіб візуалізації об’єктів архітектури
Other Titles: Geoinformation technologies – an effective means of visualization of architectural objects
Authors: Гуцул, Тарас
Штанько, Галина
Keywords: архітектура
візуалізація
проектування
ГІС
architecture
visualization
design
GIS
3D
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Гуцул Т. Геоінформаційні технології – ефективний засіб візуалізації об’єктів архітектури / Т. Гуцул, Г. Штанько // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. – В 2-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 229-232.
Abstract: 75-90% інформації довкола містить у своєму складі географічні дані. З-поміж множини різних видів програмних технологій, що оперують графічною інформацією в архітектурній сфері, традиційно використовують САПР. Однак, засоби сучасних ГІС-систем у поєднанні з інноваційною технологією тривимірного проектування та вільнодоступними даними дистанційного зондування Землі спроможні забезпечити якісну фотореалістичну візуалізацію та згенерувати повний комплект креслень, відомостей та матеріалів, що передаються як результат проектування. Суттєві зміни вітчизняного законодавства та тенденції світового розвитку ринку ГІС переконливо засвідчують про перспективність даної технології.
75-90% of the information around contains geographical data. Among the many different types of software technologies that operate graphic information in the architectural field traditionally use CAD. However, the means of modern GIS systems in combination with innovative three-dimensional design technology and freely available remote sensing data of the Earth are able to provide high-quality photorealistic visualization and generate a complete set of drawings, information and materials transmitted as a result of design. Significant changes in domestic legislation and global trends in the GIS market convincingly testify to the viability of this technology.
DOI: 10.30857/18154
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18154
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2021_V2_P229-232.pdf729,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.