Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18189
Title: Брендинг на українському ринку модного одягу
Other Titles: Branding on the Ukrainian fashion market
Authors: Фролов, Іван
Ременєва, Тетяна
Яковлєв, Микола
Шохиєн, Нуралі
Колосніченко, Марина
Keywords: дизайн одягу
індустрія моди
дизайнерський бренд
брендинг модної індустрії
бренд FROLOV
fashion design
fashion industry
designer brand
branding of the fashion industry
brand FROLOV
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Брендинг на українському ринку модного одягу / І. Фролов, Т. Ременєва, М. Яковлєв, Н. Шохиєн, М. Колосніченко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. – В 2-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 361-364.
Abstract: Виявлено особливості розробки бренду в індустрії моди; визначено теоретичні засади формування дизайнерських брендів у сфері моди. Проаналізовано роль і місце брендингу у сучасному суспільстві; представлено етапи створення та концепцію комплексної ідентифікації модного бренду. Удосконалено послідовність розробки брендів модного одягу та аксесуарів в умовах української модної індустрії. Зазначено, що бренд є своєрідним двигуном моди, охарактеризована складність просування українського модного продукту. Охарактеризовано цілі бренду як можливість орієнтації в асортименті модних товарів, надання покупцям переконливості в тому, що бренд пропонує найкраще, а також економічної доцільності при створенні авторських колекцій дизайнерів та просуванні української моди на світові ринки.
The analysis and features of brand development in the fashion industry are given; the theoretical foundations of the formation of designer brands in the field of fashion are determined. The role and place of branding in modern society is analyzed; the stages of creating and the concept of comprehensive identification of a fashion brand are presented. The sequence of development of fashion clothing and accessories brands in the Ukrainian fashion industry has been improved. It is noted that the brand is a kind of fashion engine, and the complexity of promoting a Ukrainian fashion product is described. The brand's goals are described as an opportunity to navigate the range of fashion products, provide customers with confidence in what the brand offers the best, as well as economic feasibility in creating author's collections of designers and promoting Ukrainian fashion to world markets.
DOI: 10.30857/18189
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18189
Appears in Collections:Кафедра моди та стилю (МС)
Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2021_V2_P361-364.pdf600,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.