Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18234
Title: Передумови та суперечності професійної підготовки конкурентноздатних фахівців у закладах вищої освіти України
Authors: Василишина, Наталія Максимівна
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Василишина Н. М. Передумови та суперечності професійної підготовки конкурентноздатних фахівців у закладах вищої освіти України / Н. М. Василишина // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : збірник тез доповідей VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 квітня 2021 р. / за заг. ред. Ю. А. Бондарчук. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 76-80.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18234
Appears in Collections:Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITPF2021_P076-080.pdf606,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.