Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18269
Title: Flirting strategies in movies
Authors: Цапро, Г. Ю.
Тегза, Ксенія Ігорівна
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Тегза К. І. Flirting strategies in movies / К. І. Тегза ; наук. кер. Г. Ю. Цапро // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : збірник тез доповідей VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 квітня 2021 р. / за заг. ред. Ю. А. Бондарчук. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 203-205.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18269
Appears in Collections:Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITPF2021_P203-205.pdf598,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.