Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18666
Title: Розвиток системи трансферу знань в становленні підприємницьких університетів
Authors: Хаустова, Є. Б.
Мягких, І. М.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Хаустова Є. Б. Розвиток системи трансферу знань в становленні підприємницьких університетів / Є. Б. Хаустова, І. М. Мягких // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 23 квітня 2021 року. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 125-127.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18666
Appears in Collections:Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMPER2021_P125-127.pdf154,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.