Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18685
Title: Удосконалення бізнес-процесів виробництва продукції підприємства
Authors: Наухацька, А. А.
Крахмальова, Н. А.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Наухацька А. А. Удосконалення бізнес-процесів виробництва продукції підприємства / А. А. Наухацька, Н. А. Крахмальова // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 28-30.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18685
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2021_P028-030.pdf241,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.