Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18702
Title: Перспективи інвестиційного бізнес-проєктування на прикладі вітчизняного підприємства
Authors: Машовець, Є. С.
Гончаренко, І. М.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Машовець Є. С. Перспективи інвестиційного бізнес-проєктування на прикладі вітчизняного підприємства / Є. С. Машовець, І. М. Гончаренко // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 74-76.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18702
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2021_P074-076.pdf255,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.