Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18712
Title: Цифрова економіка як чинник розвитку та формування конкурентних переваг підприємств
Authors: Гавриленко, Н. Г.
Тарасенко, І. О.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Гавриленко Н. Г. Цифрова економіка як чинник розвитку та формування конкурентних переваг підприємств / Н. Г. Гавриленко, І. О. Тарасенко // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 104-106.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18712
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2021_P104-106.pdf240,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.