Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18728
Title: Аналіз основних показників природоохоронної діяльності в Україні в контексті переходу до сталого розвитку
Authors: Галаган, О. Ю.
Тарасенко, І. О.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Галаган О. Ю. Аналіз основних показників природоохоронної діяльності в Україні в контексті переходу до сталого розвитку / О. Ю. Галаган, І. О. Тарасенко // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 152-154.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18728
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2021_P152-154.pdf245,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.