Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18740
Title: Роль держави у розвитку іпотечного кредитування України
Authors: Поліщук, Т. А.
Кремень, О. І.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Поліщук Т. А. Роль держави у розвитку іпотечного кредитування України / Т. А. Поліщук, О. І. Кремень // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 187-189.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18740
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2021_P187-189.pdf239,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.