Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18772
Title: Аналіз витрат підприємства
Authors: Воробей, Т. К.
Бунда, О. М.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Воробей Т. К. Аналіз витрат підприємства / Т. К. Воробей, О. М. Бунда // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 225-227.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18772
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2021_P225-227.pdf170,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.