Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18796
Title: Необоротні активи: сутність та їх класифікація
Authors: Смоляр, М. В.
Скрипник, М. І.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Смоляр М. В. Необоротні активи: сутність та їх класифікація / М. В. Смоляр, М. І. Скрипник // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 293-294.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18796
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2021_P293-294.pdf167,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.