Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/189
Title: Design thinкing: інноваційний підхід до генерації бізнес-моделей та процесів прийняття рішень
Other Titles: Design thinking: инновационный подход к генерации бизнес-моделей и процессов принятия решений
Design thinking: innovative approach to generation business models and decision-making
Authors: Геселева, Н. В.
Яценко, А. А.
Синенко, П. О.
Keywords: Design Thinking
розвиток мислення
новаторське мислення
мозковий штурм
особа що приймає рішення (ОПР)
дивергенція
конвергенція
Design Thinking
развитие мышления
новаторское мышление
мозговой штурм
лицо принимающее решение (ЛПР)
дивергенция
конвергенция
Design Thinking
development thinking
innovative thinking
brainstorming
individual decision maker (DM)
divergence
convergence
Issue Date: 2015
Citation: Геселева, Н. В. Design thinкing: інноваційний підхід до генерації бізнес-моделей та процесів прийняття рішень / Н. В. Геселева, А. А. Яценко, П. О. Синенко // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 65-70.
Abstract: Досліджено метод прийняття рішень, основа яких полягає у розвитку креативного, нестандартного мислення ОПР для досягнення кращих результатів. У статті розглядається метод нестандартного прийняття рішень на основі мозкового штурму, що дозволяє виявити, інтерпретувати і візуалізувати інформацію у формі, доступній для подальшої комунікації. Досліджено перспективи застосування дизайн-мислення в інноваційному підприємництві та для генерації бізнес-моделей.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/189
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P065-070.pdf276.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.