Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19468
Title: Дослідження розподілених автоматизованих навчальних систем
Other Titles: Research of distributed automated training systems
Authors: Одокієнко, Світлана Миколаївна
Люта, Майя В'ячеславівна
Keywords: автоматизовані навчальні системи
дистанційне навчання
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Люта М. В. Дослідження розподілених автоматизованих навчальних систем : дипломна магістерська робота за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія / М. В. Люта ; наук. кер. С. М. Одокієнко. – Київ : КНУТД, 2021. – 92 с.
Abstract: В дипломній магістерській роботі розглянуто питання розподілених автоматизованих навчальних систем (РАНС). Завдяки розвитку обчислювальних мереж і телекомунікаційних технологій в наш час автоматизовані навчальні системи (АНС) отримали можливість вийти на новий рівень, що дозволяє людям підвищити кваліфікацію, дистанційно навчатися, набувати навичок самоопрацювання. У першому розділі був проведений аналіз тенденцій розвитку та проблематики однією з актуальних областей сучасних інформаційних технологій – автоматизованих навчальних систем. Показано, що сучасний етап розвитку АНС пов'язаний, перш за все, з використанням досягнень у галузі інженерних знань і тих можливостей, які надаються комп'ютерним мережам. У другому розділі розглянуто способи організації мережевого середовища розподіленої навчальної системи, яка включає в себе локальну обчислювальну мережу (ЛОМ) та надає доступ через Internet. Визначена функціональна структура РАНС. У третьому розділі були визначені вимоги, яким повинна відповідати підсистема контролю знань та запропоновано шляхи вирішення організації контролю знань. У четвертому розділі описана реалізація повнофункціональної РАНС, заснованої на принципі відкритої архітектури, визначено вимоги до програмного комплексу і його структура.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19468
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom123_Liuta_Odokienko.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.