Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19483
Title: Sex education in Ukraine and in the world
Other Titles: Сексуальна освіта в Україні та світі
Authors: Derii, L.
Goncharenko, Svitlana
Keywords: awareness
diseases
sexually transmitted
expediency
sex education quality
trust
teenagers
інформованість
хвороби
передаватись статевим шляхом
доцільність освіти
якість сексуальної освіти
довіра
підлітки
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Derii L. Sex education in Ukraine and in the world / L. Derii, S. M. Goncharenko // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 11-15.
Abstract: The article considers major aspects of sex education provided at different educational levels and for various age youth groups. It analyses quality and efficiency of the available programs and defines approaches for their improvement and ways of adaptation in compliance with the modern society requirements. Besides, both positive and negative experience concerning youth safety, sex awareness and expediency were analyzed. The research is conducted on the basis of youth interviewing and developed countries experience investigation.
В статті розглянуто ключові аспекти надання сексуального виховання молоді на різних рівнях освітнього процесу, проаналізована якість та дієвість існуючих освітніх програм та шляхи їх оновлення, способи вікової адаптації та вдосконалення згідно потреб сучасного суспільства. До того ж проаналізовано як дієвий, так і недієвий досвід інформування молоді щодо питань безпеки і доцільності в питаннях сексу. Дослідження проведено на основі опитування та вивчення досвіду розвинутих країн світу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19483
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P011-015.pdf172,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.