Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19488
Title: Типологія мовних помилок в українському сегменті соціальних мереж (на прикладі Телеграма)
Other Titles: Typology of language errors in Ukrainian segment of social networks (in the example of Telegram)
Authors: Дзира, Іван Ярославович
Вольська, А. В.
Keywords: мовна норма
відхилення від мовної норми
анорматив
лексичні помилки
граматичні помилки
пунктуаційні помилки
language norm
deviation sfrom language norms
normative
lexical errors
grammatical errors
punctuation errors
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Вольська А. В. Типологія мовних помилок в українському сегменті соціальних мереж (на прикладі Телеграма) / А. В. Вольська ; наук. кер. І. Я. Дзира // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 38-42.
Abstract: У статті досліджено лексичні, граматичні й пунктуаційні помилки, що побутують у наукових та освітніх текстах соціальної мережі Телеграм. Виконано систематизацію анормативів, зібраних з Телеграма, наведено приклади типових помилок, а також з’ясовано причини їхньої появи.
The article examines the lexical, grammatical and punctuation errors that exist in the scientific and educational texts of the social network Telegrams. The norms collected from Tеlegram are systematized, examples of typical errors are given, and the reasons for their occurrence are clarified.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19488
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P038-042.pdf348,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.