Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19489
Title: Бачення етнічних особливостей в кубізмі Олександри Екстер
Other Titles: Vision of ethnic features in the Cubism of Alexandra Exter
Authors: Гайова, І. Л.
Ніколаєва, Т. В.
Рудченко, А. В.
Keywords: мистецтво авангарду в Україні
кубізм
О. Екстер
театральний костюм
avant-garde art in Ukraine
cubism
A. Exter
theatrical costume
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Гайова І. Л. Бачення етнічних особливостей в кубізмі Олександри Екстер / І. Л. Гайова, Т. В. Ніколаєва, А. В. Рудченко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 43-48.
Abstract: Дослідження розвитку мистецтва авангарду в Україні, його основних ідей є важливою умовою розуміння багатьох культурних тенденцій. Аналіз творчості яскравої представниці українського авангарду художниці Олександри Екстер спрямовано на вивчення засобів виразності, що поєднують у собі характерні для європейського кубізму композиційні рішення та традиційні знакові елементи української народної культури.
Research into the development of avant-garde art in Ukraine, its main ideas is an important condition for understanding of many cultural trends. The analysis of the creativity of the Ukrainian avant-garde art prominent representative – artist Alexandra Exter is aimed at studying the means of expression that combine inherent for European Cubism compositional solutions and traditional iconic elements of Ukrainian folk culture.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19489
Appears in Collections:Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P043-048.pdf224,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.