Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19490
Title: Футуризм як інноваційне рішення у графічному дизайні
Other Titles: Futurism as innovative solutions in graphic design
Authors: Гапон, А. В.
Колісник, О.
Струмінська, Т. В.
Keywords: футуризм
інноваційні тенденції
графічний дизайн
калігрофутуризм
типографіка
futurism
innovative trends
graphic design
calligraphraphurism
typographic
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Гапон А. В. Футуризм як інноваційне рішення у графічному дизайні / А. В. Гапон, О. Колісник, Т. В. Струмінська // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 49-53.
Abstract: В статті розглянуто ключові аспекти впливу стилю футуризму на сучасну каліграфію, історію розвитку і появу футуристичної каліграфії, розвитку її протягом століття, основні ознаки футуризму. В маніфестах відомих авторів розкривається суть футуризму початку 20 століття. Проаналізовано появу нового сучасного стилю калігрофутуризм та його основні особливості. Описано маніфест Покраса Лампаса, особливості його робіт, причини появи і популярності сьогодні калігрофутуризму.
The article considers the key aspects of the style of futurism on modern calligraphy, the history of development and emergence of futuristic calligraphy, its development over the centuries, the main features of futurism. The manifestos of famous authors reveal the essence of futurism of the early 20th century. The emergence of a new modern style of calligraphy and its main features are analyzed. The manifesto of Pokras Lampas, features of his works, reasons for the emergence and popularity of today calligrofuturism.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19490
Appears in Collections:Кафедра графічного дизайну (ГД)
Кафедра моди та стилю (МС)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P049-053.pdf703,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.