Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19493
Title: Дистанційне навчання як важливий фактор забезпечення якості освіти в умовах пандемії COVID-19
Other Titles: Distance learning as an important factor of ensuring the quality of education in the convention of the COVID-19 pandemic
Authors: Довбуш, В. І.
Якимчук, Д. В.
Keywords: дистанційна освіта
організація освітнього процесу
управлінські рішення
освітня система
distance education
organization of educational process
management decisions
educational system
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Довбуш В. І. Дистанційне навчання як важливий фактор забезпечення якості освіти в умовах пандемії COVID-19 / В. І. Довбуш, Д. В. Якимчук // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 67-71.
Abstract: У статті розглянуті ключові аспекти провадження навчального процесу в умовах пандемії. Організація ефективного дистанційного або змішаного навчання, адаптація освітньої політики до вимог сьогодення, посилення фінансового забезпечення закладів освіти, модернізація їх матеріально-технічної бази – це не повний перелік тих труднощів, які мають здолати управлінці та освітяни вже сьогодні. Саме дані питання стали ключовими при написані статті.
The article considers the key aspects of the educational process in a pandemic. The organization of effective distance or blended learning, adaptation of educational policy to today's requirements, strengthening the financial support of educational institutions, modernization of their material and technical base – this is not a complete list of difficulties that managers and educators must overcome today. These questions became the key when writing the article.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19493
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P067-071.pdf225,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.