Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19494
Title: Інноваційні технології у фізичному вихованні студенської молоді
Other Titles: The use of innovative technologies in physical education of youth students
Authors: Дудорова, Л. Ю.
Рибак, Н. С.
Keywords: інновація
інноваційні технології
аеробіка
інноваційна діяльність
фізичне виховання
innovation
innovative technology
aerobics
innovative activities
physical education
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Дудорова Л. Ю. Інноваційні технології у фізичному вихованні студенської молоді / Л. Ю. Дудорова, Н. С. Рибак // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 72-76.
Abstract: Досліджено теоретичні питання стосовно застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні студентської молоді. Проаналізовано основні підходи до визначення понять "інновація", "інноваційні технології". З’ясовано особливості інноваційних процесів у фізичному вихованні. Доведено, що фітнес-аеробіка виконує здоров’язберігаючу роль і формує позитивне відношення до фізичного виховання студентської молоді.
We investigate theoretical issues concerning the application of innovative technologies in physical education of youth students. The basic approaches to definition of concepts "innovation", "innovative technologies". Found features of innovation processes in physical education. It’s been proved that aerobic exercises do the function of health saving and form positive relationship to students’ physical education.-
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19494
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра фізичного виховання та здоров'я (ФВЗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P072-076.pdf253,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.