Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19496
Title: Особливості застосування здобувачами освіти технік тайм-менеджменту при організації навчання у дистанційній формі
Other Titles: Peculiarities of application time management techniques by students in organizing educational activities in remote form
Authors: Лижнюк, В. В.
Алейнікова, О. В.
Keywords: тайм-менеджмент
дистанційне навчання
методи управління часом
час
пріоритети
поглиначі часу
time management
distance learning
time management methods
time
priorities
time absorbers
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Лижнюк В. В. Особливості застосування здобувачами освіти технік тайм-менеджменту при організації навчання у дистанційній формі / В. В. Лижнюк, О. В. Алейнікова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 82-86.
Abstract: У даній статті розглянуто сутність поняття та теоретичні аспекти тайм-менеджменту, необхідність ефективного і раціонального використання часу здобувачами освіти при організації навчання у дистанційній формі. Проведений аналіз методів тайм-менеджменту, враховуючи ритм сьогодення. Доведена важливість вміння управління часом у поліпшенні успішності та досягнень студентів. Запропоновано практичні рекомендації з підвищення ефективності застосування методів тайм-менеджменту в умовах дистанційного навчання.
The article considers the concept of time management and the need for its use by students in the organization of distance learning at the university. An analysis of time management methods, taking into account the rhythm of today. The importance of time management skills in improving student achievement and achievement is proven. Practical recommendations on increase of efficiency of application of methods of time management in the conditions of distance learning are offered.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19496
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P082-086.pdf215,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.