Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19498
Title: Інноваційні підходи до викладання теми "Соціальний плакат" в сучасній творчій освіті
Other Titles: Innovative approaches to teaching the topic "Social Poster" in modern creative education
Authors: Макарчук, Ю. В.
Денисенко, Ю. М.
Гула, Є. П.
Keywords: інноватика
інноваційні підходи
освітній процес
дизайн
соціальний плакат
innovation
innovative approaches
educational process
design
social poster
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Макарчук Ю. В. Інноваційні підходи до викладання теми "Соціальний плакат" в сучасній творчій освіті / Ю. В. Макарчук, Ю. М. Денисенко, Є. П. Гула // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 92-96.
Abstract: У статті розкривається значення виконання соціального плакату в процесі підготовки художників та дизайнерів, а також аналізуються традиційні та інноваційні підходи до викладання теми "Соціальний плакат" в сучасних творчих навчальних закладах. Зазначається, що крім існуючих традиційних підходів до розробки соціального плакату, таких, як традиційні етапи проектування плакату, від інтуїтивного пошуку ідей образу та пошуку композиції до виконання макету плакату в графічних програмах або традиційними художніми матеріалами та технологіями вручну, є сенс вводити в навчальний процес різні форми більш глибокого вивчення об’єкту проектування, стимулювання студентів і мотивування їх на більш якісне виконання завдань з розробки дизайну соціальнго плакату, а також, в якості інноваційних підходів, необхідно використовувати в процесі пошуку образного рішення запозичених інших сфер діяльності прийоми та методи, такі, як методи мозкового штурму, методи аналогій, асоціацій та інші.
In the article reveals the importance of social poster implementation in the process of training artists and designers, as well as analyzes the traditional and innovative approaches to teaching the topic of "Social Poster" in modern creative schools. It is noted that in addition to the existing traditional approaches to the development of social posters, such as traditiona lstages of poster design, from intuitive search of image ideas and search for composition and layout of the poster in graphic programs or traditional art materials and technologies manually, it makes sense to introduce into the educational process various form sofdeeper study of the object of design, stimulating students and motivating them to better perform tasks for the development of social poster design, as well as, in the bone of innovative approaches, should be use dinthe process of finding figurative solutions borrowed from other area softechnique sand methods, such as brainstorming methods, analogy methods, associations, and others.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19498
Appears in Collections:Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну (ОМГД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P092-096.pdf727,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.