Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19499
Title: Вища освіта і STEM-освіта: реальність і перспективи
Other Titles: Higher education and STEM-education: reality and prospects
Authors: Нестеренко, О. Б.
Горбач, В. І.
Keywords: STEM-освіта
інноваційна освіта
проблемно-орієнтоване навчання
професійна підготовка
STEM-education
innovative education
problem-oriented learning
professional training
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Нестеренко О. Б. Вища освіта і STEM-освіта: реальність і перспективи / О. Б. Нестеренко, В. І. Горбач // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 97-101.
Abstract: В статті зроблено огляд і аналіз літературних джерел для визначення поняття STEM-освіти. Висвітлено особливості STEM-підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців. Визначено основні компоненти середовища STEM-освіти та підходи щодо формування змісту навчання для інтеграції STEM-освіти у вищу освіту.
The article reviews and analyzes the literature to define the concept of STEM-education. The peculiarities of the STEM approach in the training of competitive specialists are highlighted. The main components of the STEM-education environment and approaches to the formation of learning content for the integration of STEM-education in higher education are identified.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19499
Appears in Collections:Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P097-101.pdf266,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.