Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19505
Title: Використання світлодизайнерських рішень для створення візуалізації при вивченні дисциплін математичного напрямку
Other Titles: Use of light design solutions to create visualization in the study of mathematical directions
Authors: Олейнікова, І. В.
Ревун, О. С.
Keywords: дисципліни математичного напрямку
наочні засоби навчання
світлові інсталяції
mathematical disciplines
visual aids
light installations
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Ревун О. С. Використання світлодизайнерських рішень для створення візуалізації при вивченні дисциплін математичного напрямку / О. С. Ревун ; наук. кер. І. В. Олейнікова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 130-136.
Abstract: Надано результати дослідження щодо використання світлодизайнерських рішень для створення візуалізації при вивченні дисциплін математичного напрямку. У ході дослідження застосування класичних наочних посібників визначено перелік чинників, які першочергово впливають на сприйняття і запам’ятовування інформації. В основі аналізу результатів дослідження найкращого методу сприйняття і запам’ятовування інформації школярами, розроблена концепція використання 3D моделювання у поєднанні із світловими елементами з метою посиленої концентрації уваги на важливих для запам’ятовування пунктах.
The results of research on the use of lighting design solutions to create visualization in the study of mathematical disciplines are presented. The study of the application of classical visual aids identified a list of factors that primarily affect the perception and memorization of information. Based on the analysis of the results of the study of the best method of perception and memorization of information by students, the concept of using 3D modeling in combination with light elements to enhance the focus on important points to remember.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19505
Appears in Collections:Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P130-136.pdf828,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.