Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19509
Title: Development of electronic settlement system
Other Titles: Розробка системи електронного поселення
Authors: Astistova, T. I.
Liakhovska, D.
Keywords: software
interface
MS Excel
Google Form
device
digitalization
програмне забезпечення
інтерфейс
девайс
діджиталізація
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Astistova T. I. Development of electronic settlement system / T. I. Astistova, D. Liakhovska // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 157-162.
Abstract: The article considers aspects of the use of digital technologies in the field of education on the example of the development of software for automation of intra-university processes, namely in the dormitory. Based on the analysis and research of the process of settlement and registration of students in the dormitory, a system of identification and electronic settlement of students at the Kyiv National University of Technology and Design was developed, on the example of the dormitory of the Faculty of Mechatronics and Computer Technology № 3. The system is intended for local use on the computer of the person responsible for registration of students in dormitories and students living in dormitories. The program stores information about the university dormitories, students who live in them and the occupancy of rooms. Each student has a history of events that affect him, so information about the student is always at hand during the settlement. All this will completely transfer some processes that exist in the dormitory and in the dean's office, to a mobile device or personal computer, will allow to identify the presence of students in the dormitory and will make a modern system of entrance to the dormitory.
В статті розглянуто аспекти використання цифрових технологій у сфері освіти на прикладі розробки програмного комплексу для автоматизації внутрішньоуніверситетських процесів, а саме в гуртожитку. На основі аналізу та дослідження процесу поселення та обліку студентів у гуртожитку, була розроблена система ідентифікації та електронного поселення студентів в Київському національному університеті технологій та дизайну, на прикладі гуртожитку факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій № 3. Система призначена для локального використання на комп’ютері особи, відповідальної за облік студентів у гуртожитках та студентів, які мешкають у гуртожитку. Програма зберігає інформацію про гуртожитки університету, студентів, що в них поселені та наповненість кімнат. Кожен студент має історію подій, що його стосуються, таким чином інформація про студента завжди під рукою під час поселення. Все це повністю перенесе деякі процеси, які існують у гуртожитку та в деканаті, у мобільний девайс чи персональний комп'ютер, дозволить ідентифікувати наявність студентів у гуртожитку та зробить сучасною систему входу до гуртожитку.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19509
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P157-162.pdf618,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.