Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19510
Title: Innovative materials and techniques in the design of modern textile products
Other Titles: Інноваційні матеріали та техніки у дизайні сучасних текстильних виробів
Authors: Gorlatova, O.
Bryzghunova, M.
Keywords: innovative
textile
design
materials
інновація
текстиль
дизайн
матеріали
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Gorlatova O. Innovative materials and techniques in the design of modern textile products / O. Gorlatova, M. Bryzghunova // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 163-168.
Abstract: The article considers cases of using innovative materials and techniques in the design of modern clothing and textiles. The study is based on an analysis of the activities of modern designers, artists and enterprises for the manufacture of textile products. The most well-known and widespread ways of using innovative materials and techniques in textile design are stated.
В статті розглянуто випадки використання інноваційних матеріалів та технік в дизайні сучасного одягу і текстильних виробів. Дослідження проведене на основі аналізу діяльності сучасних дизайнерів, художників і підприємств з виготовлення текстильної продукції. Викладені найбільш відомі та поширені способи використання інноваційних матеріалів та технік в текстильному дизайні.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19510
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P163-168.pdf210,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.