Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19516
Title: Методи розв’язування фізичних задач за допомогою диференційних рівнянь
Other Titles: Methods to solve physics problems by differential equations
Authors: Бєсєдіна, Д. Г.
Ярмоленко, М. В.
Keywords: фізичні задачі
диференційні рівняння
physics problems
differential equations
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бєсєдіна Д. Г. Методи розв’язування фізичних задач за допомогою диференційних рівнянь / Д. Г. Бєсєдіна, М. В. Ярмоленко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 194-200.
Abstract: В статті розглянуто методи розв’язування деяких фізичних задач, які відсутні у збірниках задач для здобувачів вищої освіти: процес розчинення металевого анода, процес пірнання олівця у воду, визначення в’язкості рідини за часом її витікання через горизонтальний капіляр з вертикальної посудини, процес перенесення речовини вздовж дислокаційної трубки з одночасним проникненням у об’єм, процес перенесення речовини вздовж міжфазних меж з одночасним проникненням у об’єм.
The article considers methods to solve some Physics problems that are absent in books for higher education students: dissolving of a metal anode, diving a pencil into water, determining the viscosity of a liquid by the time it flows out through a horizontal capillary from a vertical vessel, the process of transfer of matter along the dislocation tube with simultaneous penetration into the volume, the process of transfer of matter along the interfacial boundaries with simultaneous penetration into the volume.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19516
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P194-200.pdf324,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.