Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19519
Title: Використання водорозчинних полімерів в композитах для захисту від електромагнітного випромінювання
Other Titles: The use of water-soluble polymers in composites for protection against electromagnetic radiation
Authors: Бугайова, К. С.
Барсуков, В. З.
Keywords: покриття
електромагнітне випромінювання
водорозчинні полімери
екрани
захист
coating
electromagnetic radiation
water-soluble polymers
screens
protection
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бугайова К. С. Використання водорозчинних полімерів в композитах для захисту від електромагнітного випромінювання / К. С. Бугайова, В. З. Барсуков // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 213-219.
Abstract: Останнім часом постала проблема захисту житлових та виробничих приміщень від негативного впливу електромагнітного випромінювання. Для екранування великих внутрішніх приміщень необхідно використовувати дешеві та екологічно безпечні матеріали. На даний час при виготовленні захисних покриттів потрібно застосувати полімерні зв’язуючі компоненти. Однак вони вимагають використання органічних розчинників, більшість з яких мають низьку гранично допустиму концентрацію. У даній роботі прийнято рішення замінити полімери, розчинні в органічних розчинниках, на водорозчинні високомолекулярні речовини. На підставі опублікованих наукових досліджень та результатах експерименту, виконано порівняльний аналіз ряду найбільш розповсюджених водорозчинних полімерів, виготовлено та досліджено екрануючі покриття. Досліджувались покриття на основі: полівінілацетату, полівінілового спирту, натрій-карбоксиметилцелюлози.
Nowadays, there is a problem of protection of residential and industrial premises from the negative effects of electromagnetic radiation. Cheap and environmentally safe materials must be used to screen protection of large interiors. Polymeric binders are currently required in the manufacture of protective coatings. However, they require the use of organic solvents, most of which have a low maximum allowable concentration. In this paper, it was decided to replace polymers soluble in organic solvents with water-soluble macromolecular substances. Based on published scientific research and experimental results, a comparative analysis of some of the most common water-soluble polymers was performed, shielding coatings were manufactured and studied. Coatings based on: polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol, sodium carboxymethyl cellulose were studied.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19519
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P213-219.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.