Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19520
Title: Блискуче хромове покриття
Other Titles: Bright chrome finish
Authors: Гаган, М. Р.
Бутенко, О. О.
Черниш, Оксана Василівна
Keywords: хром
блиск
зносостійкий
покриття
захист
chrome
gloss
wear-resistant
coating
protection
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Гаган М. Р. Блискуче хромове покриття / М. Р. Гаган, О. О. Бутенко, О. В. Черниш // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 220-224.
Abstract: Хромове покриття є одним з найпопулярніших видів гальванічного покриття. Застосовується для захисту від корозії, амортизації та декорування поверхонь виробів. Хромове покриття має високий коефіцієнт відбиття світла, який поступається лише сріблу, високу хімічну стійкість і твердість. Тому декоративне хромоване покриття, незважаючи на відносно високу вартість, популярне фактично у всіх галузях промисловості. Незважаючи на високу хімічну стійкість хромованих покриттів, вони мають високу пористість і без підшару (додатковий шар іншого металу, зазвичай – нікелю) не забезпечують надійного захисту від корозії металевих основ, оскільки в гальванічній парі "залізо-хром" залізо є анодом. Це часто спостерігається на корозійних декоративних деталях автомобілів і мотоциклів: покриття виглядає ніби ламіноване зсередини. Це відбувається через руйнування металу під покриттям. Тому в тих випадках, коли виріб одночасно із захистом від корозії повинен мати високу зносостійкість, хромовані покриття наносять на попередньо нанесені шари міді та нікелю товщиною 10–30 мкм і 10–15 мкм відповідно. Таке тришарове покриття може служити кілька десятків років. Хром, який наноситься на поверхню блискучих мідних і нікелевих покриттів, незважаючи на малу товщину шару, значно підвищує їх корозійну стійкість і додає блискучій поверхні виробів благородний вигляд.
Chrome coating is one of the most popular types of galvanic coating. It is used for protection against corrosion, depreciation and decoration of surface products. Chrome coating has a high coefficient of light reflection that concedes only to silver, high chemical resistance and hardness. Therefore, decorative chrome coating, despite of the relatively high cost, is popular in all industries in fact. Despite of the high chemical resistance of chrome coatings, they have high porosity and without a sublayer (additional layer of another metal, usually – nickel) do not provide reliable protection against corrosion of metal bases, because in galvanic pair "iron-chromium" iron is an anode. This is often seen on corrosion decorative parts of cars and motorcycles: coating looks like laminated inside. This is due to the destruction of the metal under the coating. Therefore, in cases when a product must have high wear resistance together with corrosion protection, chrome coating precipitate on the previously deposited layers of copper thickness of 10–30 microns and 10–15 microns of nickel. This three-layer coating can serve several decades. Chrome, which is coated on the surface of shiny copper and nickel coatings, despite of it’s small layer thickness, significantly increases their corrosion resistance and adds a shiny surface of products a noble appearance.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19520
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P220-224.pdf327,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.