Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19526
Title: Тенденції розвитку гумової промисловості
Other Titles: Trends in the rubber industry development
Authors: Єрмак, А. В.
Литвиненко, Д. І.
Ляшок, І. О.
Іщенко, О. В.
Keywords: гумова промисловість
натуральний каучук
перспективи розвитку
сучасний стан
альтернативні джерела
rubber industry
natural rubber
development prospects
current state
alternative sources
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Тенденції розвитку гумової промисловості / А. В. Єрмак, Д. І. Литвиненко, І. О. Ляшок, О. В. Іщенко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 254-259.
Abstract: У статті розглянуто сучасний стан гумової промисловості та тенденції розвитку галузі виробництва виробів з гуми в Україні. Дослідження проведено на основі аналізу доступних джерел інформації. Викладено основні напрямки та перспективи розвитку світового споживання і виробництва натурального каучуку. Проаналізовано стан застосування альтернативних джерел природного каучуку у світі та перспективи їх використання в Україні.
The article considers the current state of the rubber industry and trends in the production of rubber products in Ukraine. The study was conducted based on available information sources analysis. Main directions and prospects of natural rubber world consumption and production development are stated. The state of alternative natural rubber sources application in the world and prospects of their use in Ukraine are analyzed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19526
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P254-259.pdf230,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.