Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19530
Title: Вдосконалення технології виробництва пергаменту
Other Titles: Improvement of parchment production technology
Authors: Колесник, Т. О.
Андреєва, О. А.
Keywords: шкіряне виробництво
технологія
пергамент
матеріальні ресурси
екологія
leather production
technology
parchment
material resources
ecology
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Колесник Т. О. Вдосконалення технології виробництва пергаменту / Т. О. Колесник, О. А. Андреєва // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 277-281.
Abstract: Стаття присвячена вдосконаленню технології виробництва шкіряного пергаменту у напряму підвищення ступеня екологізації та ресурсозбереження, що досягається шляхом застосування сучасних ферментних препаратів і вітчизняного природного мінералу у підготовчих процесах. Впровадження результатів дослідження сприятиме покращенню складу стічних вод та більш раціональному використанню матеріальних ресурсів.
The article is devoted to the improvement of the technology for the production of leather parchment in the direction of increasing the degree of greening and resource conservation, which is achieved through the use of modern enzyme preparations and domestic natural mineral in the beamhouse. The implementation of the research results will contribute to the improvement of the wastewater composition and more rational use of material resources.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19530
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P277-281.pdf221,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.