Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19531
Title: Прогнозна модель на базі штучних нейронних мереж
Other Titles: Forecasting model based on artificial neural networks
Authors: Липова, О. М.
Одокієнко, С. М.
Люта, М. В.
Keywords: нейронна мережа
метеорологія
прогноз
neural network
meteorology
forecast
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Липова О. М. Прогнозна модель на базі штучних нейронних мереж / О. М. Липова, С. М. Одокієнко, М. В. Люта // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 282-285.
Abstract: В статті розглянуто чисельний (гідродинамічний) та синоптичний методи наукового передбачення погоди в Україні та світі. Також розглянуто складнощі реалізації точного прогнозу та спрощення існуючих моделей. Дослідження проведено на основі аналізу робіт Національної академії наук Сполучених Штатів (NAS) та Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Проведено аналіз програмного забезпечення, в частині прогнозування метеорологічних параметрів, на основі нейромережевого аналізу.
The article considers numerical (hydrodynamic) and synoptic methods of scientific weather forecasting in Ukraine and the world. The difficulties of implementing an accurate forecast and simplifying existing models are considered. The study is based on the analysis of the work of the United States National Academy of Sciences (NAS) and the Borys Sreznevsky Central Geophysical Observatory. The analysis of the software, in the part of forecasting of meteorological parameters, based on the neural network analysis, is carried out.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19531
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P282-285.pdf202,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.