Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19532
Title: Дизайн-проєктування жіночого ділового одягу на основі дослідження історії середньовічної Європи
Other Titles: Women's business clothing design based on the study of the history of Medieval Europe
Authors: Мерин, В. П.
Налягака, Н. В.
Ніколаєнко, С. О.
Баранова, А. І.
Кудрявцева, Н. І.
Keywords: діловий стиль
мода
трансформація образів
дизайн-проєктування
діловий одяг
епоха Середньовіччя
fashion
image transformation
business style
collection design
business clothes
Middle Ages
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Дизайн-проєктування жіночого ділового одягу на основі дослідження історії середньовічної Європи / В. П. Мерин, Н. В. Налягака, С. О. Ніколаєнко, А. І. Баранова, Н. І. Кудрявцева // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 286-291.
Abstract: В статті розглянуто історико-культурні особливості епохи Середньовіччя та їх використання відомими дизайнерами в сучасних колекціях одягу. На основі дослідження трансформації історичних образів в світовій моді, використавши загальнонаукові методи та комплексний підхід в дизайн-проєктуванні костюма.
The article examines the historical and cultural features of the Middle Ages and their use by famous designers in modern clothing collections. Based on the study of the transformation of historical images in world fashion, using general scientific methods and an integrated approach to the design of the costume.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19532
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P286-291.pdf654,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.