Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19535
Title: Особливості застосування акрилових фарб при розписі тканини в колекції одягу
Other Titles: Design of clothing collections with the application of fabric painting with acrylic paints
Authors: Печнікова, Д. С.
Струмінська, Т. В.
Keywords: декорування одягу
декоративний розпис тканини
акрилові фарби
проектування жіночого одягу
clothing decoration
decorative fabric painting
acrylic paints
women's clothing design
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Печнікова Д. С. Особливості застосування акрилових фарб при розписі тканини в колекції одягу / Д. С. Печнікова, Т. В. Струмінська // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 302-306.
Abstract: В статті охарактеризовано основні сучасні методи розпису тканини, які використовуються в декоруванні одягу. Визначено способи нанесення малюнків на текстильні матеріали, проведено аналіз конструктивно-декаративних рішень сучасного жіночого верхнього одягу. Здійснено впровадження результатів дослідження в розробку авторського малюнку шляхом поєднання асоціативних елементів джерела натхнення, визначено раціональний метод нанесення та закріплення малюнку на текстильному полотні. Розроблено авторську колекцію сучасного жіночого верхнього одягу в повсякденному стилі з використанням новітніх методів моделювання та технології виготовлення.
The article describes the main modern methods of fabric painting used in clothing decoration. Methods of drawing on textile materials are determined, the analysis of constructive-decorative decisions of modern women's outerwear is carried out. The results of the research were introduced into the development of the author's drawing by combining the associative elements of the source of inspiration, the rational method of drawing and fixing the drawing on the textile canvas was determined. The author's collection of modern women's outerwear in everyday style, using the latest modeling methods and manufacturing technology, has been developed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19535
Appears in Collections:Кафедра моди та стилю (МС)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P302-306.pdf562,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.