Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19536
Title: Розробка матриці варіантів розташування оздоблення з натурального хутра на стані жилеток жіночих
Other Titles: Development of a matrix of variants of location of finishing from natural fur on the condition of women's vest
Authors: Проданчук, І. В.
Татенко, З. О.
Keywords: комбінаторика
хутряні вироби
типи фігур
жіночі жилетки із хутра
дизайн-проектування хутряних виробів
combinatorics
fur products
types of figures
women's fur vests
design of fur products design
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Проданчук І. В. Розробка матриці варіантів розташування оздоблення з натурального хутра на стані жилеток жіночих / І. В. Проданчук, З. О. Татенко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 307-313.
Abstract: У роботі проаналізовані існуючі класифікації жіночих типів фігур для раціонального розташування хутра в залежності від довжини волосяного покрову; визначення видів хутра, що доцільно поєднуватиметься з виробом, використовуючи метод комбінаторики; визначення місця розташування хутра у виробі, що слугуватиме основою декору, враховуючи різні типи жіночих фігур.
The paper analyzes the existing classifications of female types of figures for the rational arrangement of fur depending on the length of the hair; determination of types of fur that should be combined with the product, using the method of combinatorics; determining the location of fur in the product, which will serve as the basis of the decor, taking into account the different types of female figures.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19536
Appears in Collections:Кафедра моди та стилю (МС)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P307-313.pdf395,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.