Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19579
Title: Удосконалення фірмового стилю як основний спосіб підвищення упізнаваності бренду
Other Titles: Improving corporate style as the main way to increase brand awareness
Authors: Бойко, Я. В.
Костинець, В. В.
Keywords: фірмовий стиль
логотип
імідж
рекламно-графічний комплекс
бренд
торгова марка
corporate style
logo
image
advertising and graphic complex
brand
trademark
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бойко Я. В. Удосконалення фірмового стилю як основний спосіб підвищення упізнаваності бренду / Я. В. Бойко, В. В. Костинець // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 66-72.
Abstract: Статтю присвячено питанню розробки рекламно-графічного комплексу для будь-якого підприємства з метою формування його фірмового стилю. Автором розглянуто основні етапи розробки атрибутів фірмового стилю, визначено питання місця фірмового стилю при формуванні бренду туристичних компаній. Окрему увагу приділено питанню фірмового стилю в умовах цифровізації бізнесу.
The article is devoted to the development of advertising and graphic complex for any enterprise in order to form its corporate identity. The author considers the main stages of development of corporate style attributes, identifies the place of corporate style in the formation of the brand of travel companies. Particular attention is paid to the issue of corporate identity in the context of business digitalization.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19579
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P066-072.pdf221,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.