Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19580
Title: Аналітичні процедури щодо операцій із запасами в контексті інноваційного розвитку підприємства
Other Titles: Analytical procedures for stocks operations in the context of innovative development of the enterprise
Authors: Бунда, О. М.
Чучкевич, Д. Ю.
Keywords: запаси
аналіз
аналітичні процедури
підприємство
розвиток підприємства
аналіз підприємства
stocks
analysis
analytical procedures
enterprise
enterprise development
enterprise analysis
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бунда О. М. Аналітичні процедури щодо операцій із запасами в контексті інноваційного розвитку підприємства / О. М. Бунда, Д. Ю. Чучкевич // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 73-77.
Abstract: У статті досліджено аналітичні процедури щодо операцій із запасами в контексті інноваційного розвитку підприємства. Описані процедури повинні забезпечити якісне проведення аналізу запасів в ході розвитку підприємства. Забезпеченість підприємства виробничими запасами, їх раціональна структура та ефективне використання обумовлюють безперервність процесу виробництва на підприємстві, сприяють випуску необхідного обсягу продукції та економії витрат грошових коштів на інвестування оборотного капіталу. Відповідно, на всіх етапах виробництва актуальним є аналіз наявності та ефективності використання виробничих запасів.
The article examines the analytical procedures for operations with stocks in the context of innovative development of the enterprise. The described procedures should ensure high-quality analysis of stocks during the development of the enterprise. Provision of the enterprise with production stocks, their rational structure and efficient use determine the continuity of the production process at the enterprise, contribute to the production of the required volume and save money on investment of working capital. Accordingly, at all stages of production the analysis of availability and efficiency of use of production stocks is actual.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19580
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P073-077.pdf202,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.