Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19582
Title: Інвестиції в туризм як можливий спосіб боротьби з кризою в Україні
Other Titles: Investment in tourism like a possible way to fight the crisis in Ukraine
Authors: Костинець, В. В.
Вяткін, О. В.
Keywords: туристичні інвестиції
об’єкти інвестицій
суб’єкти інвестицій
розвиток туризму
туристичний потік
внутрішній туризм
tourist investments
objects of investments
subjects of investments
development of tourism
tourist flow
domestic tourism
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Вяткін О. В. Інвестиції в туризм як можливий спосіб боротьби з кризою в Україні / О. В. Вяткін ; наук. кер. В. В. Костинець // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 83-90.
Abstract: В статті розглянуто ключові особливості інвестування туристичної сфери та перспективи розвитку економіки шляхом підвищення ефективності цих інвестицій. Дослідження проведено на основі аналізу інвестиційного ринку України. Викладено основні підходи до формування сприятливого інвестиційного клімату та розглянуто можливі перспективи трансформації ринкового середовища туризму та бізнес-моделі в цілому.
The article considers the key features of investing in the tourism sector and prospects for economic development by increasing the efficiency of these investments. The study was conducted on the basis of the analysis of the investment market of Ukraine. The main approaches to the formation of a favorable investment climate are outlined and possible prospects for the transformation of the market environment of tourism and the business model as a whole are considered.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19582
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P083-090.pdf243,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.