Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19585
Title: Стратегія диверсифікації як інструмент інноваційного розвитку підприємства
Other Titles: Diversification strategy as a tool of innovative enterprise development
Authors: Довбуш, В. І.
Надьон, С. О.
Keywords: інновації
диверсифікація
стратегії розвитку
економічна ефективність підприємства
конкурентоспроможність
innovations
diversification
development strategies
economic efficiency of the enterprise
competitiveness
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Довбуш В. І. Стратегія диверсифікації як інструмент інноваційного розвитку підприємства / В. І. Довбуш, С. О. Надьон // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 101-105.
Abstract: В статті розкривається поняття "стратегія", досліджується диверсифікація діяльності послуг в контексті забезпечення інноваційного розвитку транспортного підприємства у сучасних умовах господарювання, закцентовано увагу на необхідності формування інвестиційної стратегії підприємства, яка забезпечує успішну реалізацію запланованих капітальних завдань і забезпечення економічної безпеки підприємства.
The article reveals the concept of "strategy", examines the diversification of services in the context of innovative development of transport enterprises in modern business conditions, focuses on the need for investment strategy of the enterprise, which ensures successful implementation of planned capital objectives and economic security.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19585
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P101-105.pdf216,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.