Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19591
Title: Графіті та фешн-арт як інноваційні тенденції мистецтва та бізнесу
Other Titles: Graffiti and fashion art as innovative trends in art and business
Authors: Оганесян, С.
Василенко, А.
Keywords: графіті
постмодернізм
мода
фешн-індустрія
стріт-арт
мистецтво
graffiti
postmodernism
fashion
fashion industry
street art
art
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Оганесян С. Графіті та фешн-арт як інноваційні тенденції мистецтва та бізнесу / С. Оганесян, А. Василенко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 142-146.
Abstract: Досліджено візуальні форми мистецтва в сучасному творчому дискурсі з позиції мультидисциплінарного підходу. Аналізується явище графіті, як підвид постмодерного образотворчого мистецтва, як суперечливий синтез маргінальності і комерційності, який широко застосовується останнім часом в нашому інформаційному просторі, наприклад, модні будинки все частіше звертаються за натхненням до вуличної культури й створюють колаборації з брендами вуличного одягу. Дана робота спрямована на можливість розкриття графіті в комплексі з актуальними течіями в сучасній культурі і аналізує його вплив на останню (через моду).
Research of visual art forms in modern creative discourse from the standpoint of a multidisciplinary approach. The phenomenon of graffiti is analyzed as a subspecies of postmodern fine arts, as a contradictory synthesis of marginality and commercialism, which has been widely used in our information space recently. This work is aimed at the possibility of revealing graffiti in combination with current trends in modern culture and analyzes its impact on the latter (through fashion).
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19591
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P142-146.pdf224,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.