Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19594
Title: Особливості дизайну інтер’єру сучасних бізнес-інкубаторів, як різновиду офісних приміщень
Other Titles: Features of interior design of modern business incubators as a variety of office premises
Authors: Перетятько, Д. А.
Сафронова, О. О.
Keywords: бізнес-інкубатор
офісний простір
інноваційне підприємство
робоче середовище
коворкінг
стартап
дизайн інтер’єру
зонування
business incubator
office space
innovation enterprise
working middle class
coworking
start-up
interior design
zone
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Перетятько Д. А. Особливості дизайну інтер’єру сучасних бізнес-інкубаторів, як різновиду офісних приміщень / Д. А. Перетятько, О. О. Сафронова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 160-166.
Abstract: У статті виявлено особливості дизайну інтер’єру сучасних бізнес-інкубаторів, як різновиду офісних приміщень та визначення основних функціональних приміщень і необхідного обладнання для ефективної роботи відвідувачів інкубатору. На основі аналізу наукових джерел, досвіду проєктування, визначено поняття бізнес-інкубатора, типологію відповідних приміщень, основні засади їх дизайну. Дослідження базується на комплексному вивченні теоретичного і практичного матеріалів з опорою на середовищний і системний підходи, які дадуть змогу проаналізувати простір бізнес-інкубатору з точки зору дизайну. Проведено аналіз стану дослідженості теми, визначено типологію приміщень бізнес-інкубаторів, основні засади дизайну їх інтер’єрів. Вперше узагальнено підходи до формування інтер’єрів бізнес-інкубаторів, як нової сучасної форми організації поліфункціонального офісного простору. Результати досліджень можуть бути корисними при розробці дизайну приміщень бізнес-інкубаторів, як в реальному проектуванні, так і при розробці методичних матеріалів у навчальному процесі.
The statistic reveals special features of the design of the interior of modern business incubators, as for the official reasons, the designation of the main functional features and the necessary possession for an effective robotics. On the basis of the analysis of scientific dzherel, the information about the project, the concept of business incubator, the typology of the general principles, the main ambush of their design is designated. Prior to this, it is based on the complex development of theoretical and practical materials based on the middle and system approach, which will give the opportunity to analyze the space of the business-incubator from the point of view of design. The analysis was carried out to the presenters of those who determined the typology of business incubators, the main ambush of the design of the interiors. For the first time, we should go to the form of inter-business incubators, as a new and modern form of organizing multifunctional office space. The results can be crimson in the development of the design, the primacy of business incubators, as in the real design and in the development of methodical materials in the initial process.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19594
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P160-166.pdf710,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.