Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19601
Title: Управління інноваційним розвитком підприємства через призму конкурентоспроможності
Other Titles: Management of innovative development of the enterprise through the prism of competitiveness
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Руденко, Д. О.
Салманов, А.
Keywords: інновації
розвиток
управління
конкурентоспроможність
інноваційний потенціал
інноваційна діяльність
innovations
development
management
competitiveness
innovative potential
innovative activity
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Руденко Д. О. Управління інноваційним розвитком підприємства через призму конкурентоспроможності / Д. О. Руденко, А. Салманов ; наук. кер. А. О. Касич // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 203-207.
Abstract: В статті розглянуто ключові аспекти управління інноваційним розвитком підприємства, яке розглядається через цілі забезпечення конкурентоспроможності. Було визначено теоретичний базис формування ефективної системи управління інноваційним розвитком, ідентифіковано основні складові та підсистеми. На основі застосування процесного та комплексного підходу до процесів управління інноваційним розвитком було визначено ключові невідповідності та перешкоди активізації інноваційної діяльності. Обґрунтовано комплекс заходів для спрямування всіх внутрішніх інноваційних процесів на спрямування підприємства на інноваційний вектор розвитку.
The article considers the key aspects of management of innovative development of the enterprise, which is considered through the objectives of ensuring competitiveness. The theoretical basis for the formation of an effective management system for innovative development was determined, the main components and subsystems were identified. Based on the application of a process and integrated approach to the processes of innovation development management, key inconsistencies and obstacles to the intensification of innovation activities were identified. A set of measures for directing all internal innovation processes to direct the enterprise to the innovative vector of development is substantiated.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19601
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P203-207.pdf257,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.