Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19611
Title: Франчайзинг у сфері туристичного та готельного бізнесу
Other Titles: Franchising in the hospitality and tourism segment
Authors: Чкана, В. О.
Костинець, В. В.
Keywords: франчайзинг
франшиза
туристичний бізнес
готельний бізнес
конкуренція
інтеграція
мережа
franchising
franchise
tourist business
hotel business
competition
integration
network
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Чкана В. О. Франчайзинг у сфері туристичного та готельного бізнесу / В. О. Чкана, В. В. Костинець // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 255-259.
Abstract: У статті розглянуті питання застосування франчайзингової системи в туристичному та готельному бізнесі України. Автором визначено сутність та особливості франчайзингу в туристичному та готельному бізнесі. У статті автором визначається перспектива подальшого розвитку бізнесу у сфері туризму методом інтеграції на основі франчайзингу за умов жорсткої конкуренції серед різноманіття туристичних компаній та готелів та вітчизняному ринку.
The article considers the application of the franchise system in the tourism and hotel business of Ukraine. The author identifies the essence and features of franchising in the tourism and hotel business. In the article the author defines the prospects of further development of business in the field of tourism by the method of integration on the basis of franchising under conditions of fierce competition among a variety of travel companies and hotels and the domestic market.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19611
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P255-259.pdf204,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.